Новини СКУ

ЗВЕРНЕННЯ Громадської спілки «Союз кінотеатрів України» щодо співпраці з російськими кінокомпаніями

english version is below

Шановні учасники Каннського кіноринку!

 

Громадська спілка «Союз кінотеатрів України», метою якої є представництво та захист інтересів кінотеатрів України, цим засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається до Вас з наступного приводу.

Як стало відомо, зарубіжні кінокомпанії почали поновлювати свою роботу на російському кіноринку. Серед них - Lionsgate, STX, Filmnation, XYZ, Millenium, Hanway, Protagonist, Voltage, A24, Screen Media, Sierra/Affinity, Altitude, Arclight Films International, Anton Corp, Blue Box International, Pathe International, Studiocanal, Goodfellas (ex-Wild Bunch International), BAC Films, Elle Driver, Memento, Charades, Highland Film, Foresight, CJ Entertainment, WTFilms, Apollo Films, Sola Media, Latido Films та багато інших.

Продовжувати вести бізнес в Росії означає підтримувати податками російську терористичну державу. Ці податки потім перетворюються на зброю, за допомогою якої знищують мирні українські міста, вбивають і калічать наших друзів і колег. На жаль, ми вбачаємо особливий цинізм також в ситуаціях, при якій права на американські, французькі, британські, німецькі стрічки продаються російським правовласникам на територію «колишнього СРСР» разом з територією України[1].

Звертаємо також Вашу увагу на рішення Європарламенту від 23 листопада 2022[2] року та рішення Парламентської Асамблеї НАТО від 21 листопада 2022 року[3], згідно з якими Російську Федерацію визнали країною-спонсором тероризму через жорстоку війну агресії проти України та злочини, що були скоєні проти мирних жителів та інфраструктури. Таким чином продаж фільмів на територію Російської Федерації може вважатись підтримкою тероризму, і ми закликаємо продюсерів, дистриб’юторів та сейлз-агентів переглянути свої відносини з російськими дистриб’юторами та забезпечити, щоб такі дії не сприяли фінансуванню терористичних організацій та підриву безпеки в світі.

Ми, Союз Кінотеатрів України, звертаємося до кінопродюсерів, кінокомпаній і world-sales із закликом припинити співпрацю з російськими кінокомпаніями до кінця російсько-української війни і до встановлення справедливого миру.

Україна, зі свого боку, завжди буде відкрита для співпраці з міжнародними правовласниками, без участі російських посередників.

Довідкова інформація: «Союз кінотеатрів України» є єдиним профільним громадським об’єднанням, створеним у 2016 році, з метою представництва інтересів суб’єктів підприємництва в галузі кiнопрокату України, в тому числі з урахуванням прогресивного Європейського досвіду. До складу Союзу кінотеатрів України входять більшість кінотеатрів України, до яких належать як загальноукраїнські та регіональні мережі кінотеатрів, так і окремі місцеві кінотеатри, незалежно від їх розміру, місцезнаходження, доходів, тощо («Мультиплекс-Холдинг», «Планета Кіно», «Лінія Кіно», «Оскар», «КіноТема», «Жовтень», «Сінема Сіті», «Візорія» та багато інших). Союз кінотеатрів України активно співпрацює з органами влади, надає кінотеатрам методичну, організаційну та правову підтримку, є представленим у профільних експертних комісіях, а також у робочих групах з питань удосконалення законодавства у сфері кінематографії.

 

 

Прийнято правлінням Союзу кінотеатрів України 12 травня 2023 року[3] https://www.nato-pa.int/download-file?filename=/sites/default/files/2022-11/RESOLUTION%20479%20-%20%20NATO%20POST%20MADRID%20.pdf

 


 

 

 

Dear participants of the Cannes Film Market!

 

The Public Union “Ukrainian League of Cinemas”, whose purpose is to represent and protect the interests of cinemas of Ukraine, hereby expresses its sincere respect to you and addresses you on the following occasion.

As it became known, foreign film companies began to resume their work in the Russian film market. Among them are Lionsgate, STX, Filmnation, XYZ, Millenium, Hanway, Protagonist, Voltage, A24, Screen Media, Sierra/Affinity, Altitude, Arclight Films International, Anton Corp, Blue Box International, Pathe International, Studiocanal, Goodfellas (ex- Wild Bunch International), BAC Films, Elle Driver, Memento, Charades, Highland Film, Foresight, CJ Entertainment, WTFilms, Apollo Films, Sola Media, Latido Films and many more.

Continuing to do business in Russia means supporting the Russian terrorist state with taxes. These taxes are then turned into weapons with which peaceful Ukrainian cities are destroyed, and our friends and colleagues are killed and maimed. Unfortunately, we also see special cynicism in situations where the rights to American, French, British, and German tapes are sold to Russian rights holders for the territory of the “former USSR” together with the territory of Ukraine[1].

We also draw your attention to the decision of the European Parliament dated November 23, 2022[2], and the decision of the NATO Parliamentary Assembly[3], according to which the Russian Federation was recognized as a state sponsor of terrorism due to the brutal war of aggression against Ukraine and crimes committed against civilians and infrastructure. Therefore, the sale of films to the territory of the Russian Federation may be considered support for terrorism, and we urge producers, distributors, and sales agents to review their relationships with Russian distributors and ensure that such actions do not contribute to the financing of terrorist organizations and the undermining of security in the world.

We, the Union of Cinemas of Ukraine, appeal to film producers, film companies, and world-sales to stop cooperation with Russian film companies until the end of the Russian-Ukrainian war and the establishment of a just peace.

Ukraine, for its part, will always be open to cooperation with international rights holders, without the participation of Russian intermediaries.

 

For information: The "Ukrainian League of Cinemas" is a specialized public union established in 2016 to represent the commercial interests of cinema entities within Ukraine. The League’s membership comprises the majority of Ukrainian cinemas, incorporating national and regional cinema chains, as well as independent local cinemas. This inclusion is irrespective of factors such as size, location, or revenue. Notable members include "Multiplex-Holding", "Planeta Kino", "Linia Kino ", "Oscar", "KinoTema", "Zhovten", "CinemaCity", and "Wizoria", among others. In addition to advocacy, the League collaborates extensively with government entities, offers methodological, organizational, and legal support to member cinemas, and partakes in specialist expert commissions.

 

Adopted by the Board of PU “Ukrainian League of Cinemas” May 12, 2023

english version is below

Шановні учасники Каннського кіноринку!

 

Громадська спілка «Союз кінотеатрів України», метою якої є представництво та захист інтересів кінотеатрів України, цим засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається до Вас з наступного приводу.

Як стало відомо, зарубіжні кінокомпанії почали поновлювати свою роботу на російському кіноринку. Серед них - Lionsgate, STX, Filmnation, XYZ, Millenium, Hanway, Protagonist, Voltage, A24, Screen Media, Sierra/Affinity, Altitude, Arclight Films International, Anton Corp, Blue Box International, Pathe International, Studiocanal, Goodfellas (ex-Wild Bunch International), BAC Films, Elle Driver, Memento, Charades, Highland Film, Foresight, CJ Entertainment, WTFilms, Apollo Films, Sola Media, Latido Films та багато інших.

Продовжувати вести бізнес в Росії означає підтримувати податками російську терористичну державу. Ці податки потім перетворюються на зброю, за допомогою якої знищують мирні українські міста, вбивають і калічать наших друзів і колег. На жаль, ми вбачаємо особливий цинізм також в ситуаціях, при якій права на американські, французькі, британські, німецькі стрічки продаються російським правовласникам на територію «колишнього СРСР» разом з територією України[1].

Звертаємо також Вашу увагу на рішення Європарламенту від 23 листопада 2022[2] року та рішення Парламентської Асамблеї НАТО від 21 листопада 2022 року[3], згідно з якими Російську Федерацію визнали країною-спонсором тероризму через жорстоку війну агресії проти України та злочини, що були скоєні проти мирних жителів та інфраструктури. Таким чином продаж фільмів на територію Російської Федерації може вважатись підтримкою тероризму, і ми закликаємо продюсерів, дистриб’юторів та сейлз-агентів переглянути свої відносини з російськими дистриб’юторами та забезпечити, щоб такі дії не сприяли фінансуванню терористичних організацій та підриву безпеки в світі.

Ми, Союз Кінотеатрів України, звертаємося до кінопродюсерів, кінокомпаній і world-sales із закликом припинити співпрацю з російськими кінокомпаніями до кінця російсько-української війни і до встановлення справедливого миру.

Україна, зі свого боку, завжди буде відкрита для співпраці з міжнародними правовласниками, без участі російських посередників.

Довідкова інформація: «Союз кінотеатрів України» є єдиним профільним громадським об’єднанням, створеним у 2016 році, з метою представництва інтересів суб’єктів підприємництва в галузі кiнопрокату України, в тому числі з урахуванням прогресивного Європейського досвіду. До складу Союзу кінотеатрів України входять більшість кінотеатрів України, до яких належать як загальноукраїнські та регіональні мережі кінотеатрів, так і окремі місцеві кінотеатри, незалежно від їх розміру, місцезнаходження, доходів, тощо («Мультиплекс-Холдинг», «Планета Кіно», «Лінія Кіно», «Оскар», «КіноТема», «Жовтень», «Сінема Сіті», «Візорія» та багато інших). Союз кінотеатрів України активно співпрацює з органами влади, надає кінотеатрам методичну, організаційну та правову підтримку, є представленим у профільних експертних комісіях, а також у робочих групах з питань удосконалення законодавства у сфері кінематографії.

 

 

Прийнято правлінням Союзу кінотеатрів України 12 травня 2023 року[3] https://www.nato-pa.int/download-file?filename=/sites/default/files/2022-11/RESOLUTION%20479%20-%20%20NATO%20POST%20MADRID%20.pdf

 


 

 

 

Dear participants of the Cannes Film Market!

 

The Public Union “Ukrainian League of Cinemas”, whose purpose is to represent and protect the interests of cinemas of Ukraine, hereby expresses its sincere respect to you and addresses you on the following occasion.

As it became known, foreign film companies began to resume their work in the Russian film market. Among them are Lionsgate, STX, Filmnation, XYZ, Millenium, Hanway, Protagonist, Voltage, A24, Screen Media, Sierra/Affinity, Altitude, Arclight Films International, Anton Corp, Blue Box International, Pathe International, Studiocanal, Goodfellas (ex- Wild Bunch International), BAC Films, Elle Driver, Memento, Charades, Highland Film, Foresight, CJ Entertainment, WTFilms, Apollo Films, Sola Media, Latido Films and many more.

Continuing to do business in Russia means supporting the Russian terrorist state with taxes. These taxes are then turned into weapons with which peaceful Ukrainian cities are destroyed, and our friends and colleagues are killed and maimed. Unfortunately, we also see special cynicism in situations where the rights to American, French, British, and German tapes are sold to Russian rights holders for the territory of the “former USSR” together with the territory of Ukraine[1].

We also draw your attention to the decision of the European Parliament dated November 23, 2022[2], and the decision of the NATO Parliamentary Assembly[3], according to which the Russian Federation was recognized as a state sponsor of terrorism due to the brutal war of aggression against Ukraine and crimes committed against civilians and infrastructure. Therefore, the sale of films to the territory of the Russian Federation may be considered support for terrorism, and we urge producers, distributors, and sales agents to review their relationships with Russian distributors and ensure that such actions do not contribute to the financing of terrorist organizations and the undermining of security in the world.

We, the Union of Cinemas of Ukraine, appeal to film producers, film companies, and world-sales to stop cooperation with Russian film companies until the end of the Russian-Ukrainian war and the establishment of a just peace.

Ukraine, for its part, will always be open to cooperation with international rights holders, without the participation of Russian intermediaries.

 

For information: The "Ukrainian League of Cinemas" is a specialized public union established in 2016 to represent the commercial interests of cinema entities within Ukraine. The League’s membership comprises the majority of Ukrainian cinemas, incorporating national and regional cinema chains, as well as independent local cinemas. This inclusion is irrespective of factors such as size, location, or revenue. Notable members include "Multiplex-Holding", "Planeta Kino", "Linia Kino ", "Oscar", "KinoTema", "Zhovten", "CinemaCity", and "Wizoria", among others. In addition to advocacy, the League collaborates extensively with government entities, offers methodological, organizational, and legal support to member cinemas, and partakes in specialist expert commissions.

 

Adopted by the Board of PU “Ukrainian League of Cinemas” May 12, 2023

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Прокоментувати:

Переконайтесь що ви заповнили усі поля, відмічені зірочкою (*). HTML код не допускається

Новини кінопрокату